AWS Config i wsparcie dla usługi AWS Backup.

Usługa AWS Config, to usługa która zapewnia nam szczegółowy widok konfiguracji zasobów AWS na naszych kontach AWS-owych. Pokazuje nam, w jaki sposób zasoby są ze sobą powiązane i jak zostały skonfigurowane. Dzięki temu możemy np. zobaczyć jak konfiguracje i ich relacje zmieniały się w czasie.

Z kolei usługa AWS Backup, umożliwia nam zcentralizowane zarządzanie procesami odnoszącymi się do kopii zapasowych jak i ich automatyzacji.

Od nie dawna usługa AWS Config posiada dodatkowe wsparcie w zakresie monitorowania usługi AWS Backup (BackupPlan, BackupSelection, BackupVault, RecoveryPoint).

Dzięki tej integracji możemy używać AWS Config do monitorowania zmian w planie tworzenia kopii zapasowych, który określa, kiedy i jak chcemy tworzyć kopie zapasowe zasobów AWS, możemy także monitorować przypisanie zasobów do planu tworzenia kopii zapasowych śledzić zmiany w konfiguracji kopii zapasowych czy też monitorować zmiany punktów odzyskiwania dla różnych typów zasobów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie dokumentacji technicznej AWS: https://lnkd.in/eSmUiD5J

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *